Obligatia autoritatilor contractante de a folosi mijloace electronice pentru procedurile de achiztii publice

          LEGEA nr. 20 din 4 martie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii           1. La articolul 21, alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă…