Incepand cu data de 27.02.2017 se schimba substantial regulile pentru proiectele finantate din bani publici

Incepand cu data de 27 februarie 2017 se vor aplica noi reguli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si a documentatiilor tehnico-economice solicitate in cazul investitiilor finantate din fonduri publice, fie ele nationale sau europene, modificandu-se inclusiv structura devizelor intrand  in vigoare H.G. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al…

Noile legi privind achizitiile publice au fost publicate in Monitorul Oficial

          În Monitorul Oficial de luni, 23 mai 2016 au fost publicate noile legile privind achiziţiile publice, repectiv:   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice) – Of. nr. 390/2016; Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – Of. nr. 391/2016; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii…

Notificare din partea A.N.A.P.

          “In contextul intrarii în vigoare a noilor legii privind achizitiile publice ,incepand cu data de 26 mai 2016, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice atrage atentia autoritatilor contractante faptul ca procesul de evaluare a documentatiilor de atribuire si a anunturilor/invitatiilor de participare, se va realiza astfel : ANAP va evalua documentatiile…

Obligatia autoritatilor contractante de a folosi mijloace electronice pentru procedurile de achiztii publice

          LEGEA nr. 20 din 4 martie 2016 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii           1. La articolul 21, alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă…