Noile legi privind achizitiile publice au fost publicate in Monitorul Oficial

          În Monitorul Oficial de luni, 23 mai 2016 au fost publicate noile legile privind achiziţiile publice, repectiv:   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (clasice) – Of. nr. 390/2016; Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale – Of. nr. 391/2016; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii…