Notificare din partea A.N.A.P.

          “In contextul intrarii în vigoare a noilor legii privind achizitiile publice ,incepand cu data de 26 mai 2016, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice atrage atentia autoritatilor contractante faptul ca procesul de evaluare a documentatiilor de atribuire si a anunturilor/invitatiilor de participare, se va realiza astfel : ANAP va evalua documentatiile…